Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3885 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 20 km øst for Namsos). Kommunen har 2 grunnskoler med til sammen 480 elever. Det er i tillegg et bredt kulturskoletilbud. Det satses mye på å gi elevene et godt undervisningstilbud gjennom dyktige ansatte og et godt tilrettelagt læringsmiljø. Skolene sammen med barnehagene i kommunen deltar i en nasjonal satsing «Inkluderende barnehage- og skolemiljø».

Hunn skole ligger på Skage, midt mellom kommunesenteret i Overhalla og Namsos, og er en barneskole med nesten 170 elever og ca 30 ansatte. Skolen har SFO med 50 elever.

Søknadsskjema

Det er ledig stilling 100% fast stilling som assisterende rektor.

Stillingen vil bestå av 60% ledelse og 40% undervisning på 1 – 4. trinn. Vi tilbyr samarbeid i lederteam sammen med barnehager og skoler i kommunen.

Tiltredelse 1. august 2020.

Søknadsfrist: 7. april 2020.

Vi ønsker søkere som:

· Er resultatorientert, nytenkende og kan lede pedagogisk utviklingsarbeid

· Er inspirerende og samarbeider godt med elever, ansatte og foreldre

· Har lederutdanning og/eller ledererfaring

· Kan ta ansvar for å organisere, følge opp og videreutvikle arbeidet på 1. – 4. team

· Har et positivt og reflektert elevsyn

· Har kunnskap om nasjonale læreplaner

· Har minimum 30 studiepoeng i helst to av fagene norsk, matematikk eller engelsk

· Har undervisningserfaring fra klassetrinnene 1. – 4.

· Har god kompetanse i bruk av IKT, og ser nytten av digitale verktøy både i undervisning og i samarbeid med andre

· Er en god relasjonsleder

· Har en løsningsfokusert lederstil

· Har et positivt og reflektert elevsyn

Alle elever i kommunen bruker personlige læringsbrett (iPad) i undervisningen. Kommunen deltar i den nasjonale satsingen Inkluderende Barnehage- og Skolemiljø, og i det arbeidet er inkludering og bruk av samarbeidslæring et viktig satsingsområde for Hunn skole.

- Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.

- Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos fagsjef for oppvekst Grete Mo (tlf.92 83 17 32) eller rektor Carina Bergin Gustavsen, tlf. 480 20 185.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av ny dato.