Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte og enheter

Inger Marie Feragen

Konsulent regnskap

inger-marie.feragen@namsos.kommune.no

Telefon: 468 36 355

Lønn/regnskap Midtre NamdalAnsatte og enheter
Navn Tittel Telefon

Bo- og miljøtjenesten

1. Geir Rasmussen Enhetsleder 916 40 021
Ansvarsvakt 912 49 933
Hovednummer Hoved 993 73 000
Koordinerende enhet 915 94 953

Fotterapi

Siv Anita Ahlin Fotterapeut - privat praksis helsesenteret 480 38 254

Fysio- og ergoterapitjenesten

1. Maia Skaret Engblom Fagleder i kommunens fysio- og ergoterapitjeneste 415 36 550
2. Fride M. Johansen Kommunefysioterapeut 415 36 551
3. Synnøve Himo Vold Kommuneergoterapeut 902 97 135
Bergsvein Rian Privat praksis Fysiotrim1 905 25 374
Filip Nordal Privat praksis Fysiotrim1 412 76 775
Kent Engblom Privat praksis Overhalla fysioterapi 742 85 050
Øyvind Øie Privat praksis Overhalla fysioterapi 742 85 050

Gammelstua barnehage (privat)

Gammelstua barnehage Hovednummer 742 81 404
Kine Mette Lysberg Styrer 952 74 260

Helsestasjon

1. Hovednummer (Ikke send SMS hit) 993 67 000
2. Hege Dahl Lysberg Fagleder helsestasjon/helsesykepleier 908 71 787
Ekspedisjon/ SMS-nummer Send SMS hit 415 36 541
Ingvill Kjølstad Helsesykepleier 910 02 431
Koordinerende enhet 915 94 953
Malin Eidesmo Helsesykepleier 477 08 034
Marit Teie Jordmor 482 66 706

Hjemmetjenesten

1. Trude Lerfald Enhetsleder 970 66 208
Hjemmetjenesten Hovednummer 993 74 000
Koordinerende enhet 915 94 953
Mariann Tødås Fagleder hjemmetjenesten 993 74 000
May T. Vold Saksbehandler hjemmetjenesten 472 79 939
Nattvakt hjemmetjenesten 993 75 000
Tone Mette Flått Fagutvikling i pleie og omsorg 415 36 536
Tone Nordahl Bjørnes Konsulent 415 36 532
Unn Kristin Årsandøy Konsulent 415 36 533

Hunn skole

Berit Olsen Logoped 990 46 717
Carina Bergin Gustavsen Rektor 480 20 185
Hunn skole Hovednummer 992 98 000
Ina Aarmo Kontor 913 10 632
Marthe Formo Aagård Leder SFO 908 06 067
Skolefritidsordning (SFO) Hovednummer 908 06 067
Tomas Lian Assisterende rektor Hunn skole 482 68 965
Torgeir Aune Vaktmester 476 65 887

Kirkekontor

Anders Hammer Sogneprest 980 55 946
Astrid Åsum Menighetsarbeider barn og unge 905 70 397
Gøran Jørgensen Kirketjener/sekretær 934 67 946
Helge Lauvsnes Kirkeverge 934 68 669
Håkon Olaussen Prost 900 93 275
Przemyslaw Mikolajczyk Kantor 459 59 563
Randi Skarland Menighetspedagog/sekretær 976 43 925
Sentralbord (Namsos) 742 16 440

Kultur og samfunn

Jan Erik Brovold Kulturskolelærer 993 18 305
Jan Erik Kjølstad Kulturskolelærer 917 05 035
Lene Løberg Andersen Ungdomskoordinator og kulturskolelærer
Magne Heglum Fagleder kulturskole 936 62 075
Nils Richard Opdal Rådgiver bosettings- og integreringstjenesten 993 93 682
Overhalla kulturskole Hovednummer 936 62 075
Renate Wester Helsefaglig ansvarlig bosettings- og integreringstjenesten 468 23 633
Siri Anette Brøndbo Solum Biblioteksjef 415 36 535
Siri Hongseth Enhetsleder kultur og samfunn 480 54 789
Tove Lindsetmo Fagleder og programrådgiver bosettings- og integreringstjenesten 909 89 283

Landbruk og natur

Aksel Håkonsen Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691
Anne-Lise Haugan Fagkonsulent skogbruk 417 58 425
Heidi Landfall Hasselvold Rådgiver jordbruk 906 52 832
Oddbjørn Riseth Enhetsleder 900 70 658
Rut Ane Torheim Konsulent jordbruk 950 86 869

Legetjenesten

Ambulanse! Ved nødsituasjon 113
Legekontor Ekspedisjon 742 80 300
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117

Lønn/regnskap Midtre Namdal

Anne-Berta Hansen Konsulent regnskap 468 12 975
Eva Havik Konsulent lønn 469 59 019
Gjertrud Nordal Sekretær lønn 941 42 891
Hallvard Wågheim Systemutvikler/controller 916 47 190
Inger Marie Feragen Konsulent regnskap 468 36 355
Jan Arne Alstad Regnskapssjef 958 58 200
Laila Skjærvik Konsulent regnskap 909 81 403
Liv Anne Ristad Konsulent innkreving 742 77 135
Marte Strand Formo Konsulent lønn 482 52 823
Marthe Langie Konsulent fakturabehandling/regnskap 905 21 530
Oddrun Jekthammer Sekretær lønn 480 36 563
Per G. Holte Konsulent regnskap 906 27 213
Sissel Solum Konsulent fakturabehandling 469 57 770
Solveig Pleym Hoel Konsulent lønn 742 77 203
Steffen Haukø Konsulent innkreving 469 53 636
Turid Nordfjellmark Konsulent lønn 742 77 124

Midtre Namdal barnevern

1. Hovedkontor Namsos Barneverntjenesten 476 65 270
2. Kirsti Myrvang Leder 995 85 828
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559

NAV Overhalla

Elin Sunde Veileder 55 55 33 33
Hanne Kristin Gartland Veileder 55 55 33 33
Harald Skjørland Veileder 55 55 33 33
Ina Kjellmo Skjefte Veileder 55 55 33 33
Lene Lindsetmo Veileder 55 55 33 33
Marthe Mosand Viken Leder NAV Midtre Namdal 41 21 56 95
Torkild Tranås Veileder 55 55 33 33

Namdal Rehabilitering på Høylandet

Namdal Rehabilitering Hovednummer 743 22 100

Namdal brann- og redningsvesen

Geir Freland Varabrannsjef 913 68 500
Tommy Tørring Brannsjef 900 10 160

Overhalla Friskliv

Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Linn Hege Klykken Løvold Frisklivskoordinator og lungesykepleier 416 18 878
Margaret Saur Heiland Diabetessykepleier 416 18 878

Overhalla Frivilligsentral

Line Therese Rosenfors Daglig leder 955 59 139
Mental Helse 742 85 523

Overhalla barne- og ungdomsskole

Andreas Langfors Åsli Assisterende rektor 908 77 031
Bjørg Inger Rian Sekretær 993 98 000
Hovednummer OBUS 993 98 000
Jens Himo Vold Vaktmester 415 36 553
Kristoffer Tuff IT OBUS 482 23 975
Rådgiver OBUS 911 21 144
Sara Kværnø Saugen Rektor 905 67 910
Skolefritidsordning OBUS 995 76 734

Overhalla helsesenter

Anne Finseth Enhetsleder Helse og familie 915 94 953
Avdeling Grønn Overhalla sykeheim 916 75 762
Avdeling Gul Overhalla sykeheim 916 75 761
Avdeling Rød Overhalla sykeheim 916 75 764
Dagsenter sykeheim Aktivitør 415 36 538
Guttorm Løe Vaktmester 905 85 410
Harriet Lindseth Prosjektkoordinator - Helhetlig omsorg for pårørende med høy omsorgsbelastning 959 65 005
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Jan Ivar Kyllo Kjøkkensjef 482 03 441
Karianne Ahlin Enhetsleder/oversykepleier Overhalla sykeheim 951 84 842
Kjøkken sykeheim 415 36 531
May Vold Saksbehandler 472 79 939
Nattvakt sykeheimen Fagleder natt 916 75 761
Overhalla sykeheim Ekspedisjon sykeheim 415 36 533
Overhalla sykeheim Hovednummer 993 75 000
Tone Mette Flått Fagutviklingssykepleier 415 36 536
Trine Brauten Steen Fagleder Overhalla sykeheim 468 03 042

Ranemsletta barnehage

1. Janne Olsen Strand Enhetsleder/styrer 415 36 560
2. Signe Jakobsen Assisterende styrer 415 36 560
3. Avd. Grønn 415 36 564
4. Bente Vold Pedagogisk leder Grønn 415 36 563
5. Gunn Iren Kløvvik Pedagogisk leder Grønn 415 36 563
6. Avd. Gul 415 36 559
7. Anne Grete Kolberg Pedagogisk leder Gul 415 36 564
8. Avd. Rød 415 36 563
9. Monika Kristensen Pedagogisk leder Rød 415 36 559
Avd. Smørbukk 415 36 562
Avd. Veslefrikk 415 36 561
Grethe Heglum Pedagogisk leder 482 52 812
Hanne Homstad Pedagogisk leder Veslefrikk 415 36 561
Marita Lian Pedagogisk leder Smørbukk 415 36 562
Pernille Stenersen Pedagogisk leder 415 36 560
Ranemsletta barnehage Hovednummer 993 78 000
Ranemsletta barnehage Kontor 415 36 560

Rus- og psykisk helsetjeneste

Bente Brauten Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste 970 17 031
Bodil Sofie Hanssen Psykiatrisk sykepleier 415 40 439
Eva Zielinski Psykiatrisk hjelpepleier 958 81 910
Hilde Moe Moan Psykiatrisk sykepleier 415 40 070
Monica Moa Wester Psykiatrisk sykepleier 482 41 506

Sentraladm.

Odd André Nesjan Controller 902 19 086

Sentraladministrasjonen

Asle Lydersen Personalsjef 977 58 259
Beate Galguften Aunet Prosjektleder digitalisering helse og omsorg 950 29 323
Bente Eidesmo Fagsjef helse og sosial, beredskapsansvarlig 979 58 279
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Dagfinn Johansen Rådgiver innenfor oppvekst 979 58 580
Grete Mo Fagsjef oppvekst 928 31 732
Johan Tetlien Sellæg Varaordfører 948 30 088
Ove Lidbom IT-sjef 481 76 989
Per Olav Tyldum Ordfører 482 26 334
Roger Hasselvold Økonomisjef 415 36 530
Tove Nyborg Utviklingsveileder barnehage og skole 970 54 146
Trond Stenvik Rådmann 971 40 392

Servicesenteret

Guri Kjelbergnes Konsulent og personvernombud 415 36 534
Julie Brucker Informasjonskonsulent 91179348
Servicesenteret Hovednummer 742 80 000
Torunn Grønnesby Formannskapssekretær 976 60 648

Skage Frivilligsentral

Skage Frivilligsentral 979 67 278

Skage barnehage

Avd. Bjønngropa grønn 415 36 566
Avd. Godveitra rød 415 36 567
Avd. Småkaran blå 415 36 569
Avd. Storstua gul 415 36 570
Avd. Sølvpengkroken lilla 415 36 568
Marit Haugen Enhetsleder Skage barnehage 404 81 565
Monica Jacobosen Spes.ped.-koordinator 906 66 742
Pia Aune Assisterende styrer Skage barnehage 993 79 000
Skage barnehage Hovednummer 993 79 000

Skatteoppkreveren i Midtre Namdal

Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 941 78 000

Tekniske tjenester

Annbjørg Eidheim Avdelingsingeniør 415 36 527
Even Buvarp Helsingen Avdelingsingeniør vann og avløp 419 28 963
Jonas Sørensen Arealplanlegger 919 18 570
May-Britt Eid Konsulent teknisk 415 36 525
Michael Wærnes Prosjektleder bygg - veg 475 11 325
Nils Erik Opdal Vaktmester 957 08 021
Odd Erik Rugeldal Ledende driftsoperatør vann og avløp 958 37 063
Terje Indgjerd Avdelingsingeniør 900 76 243
Tor Lilleøen Driftsoperatør vann og avløp 951 04 001
Torbjørn Høyen Teknisk sjef 908 39 041
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Åse Ferstad Avdelingsingeniør 415 36 526

Vakttelefoner

1. Vakttelefon vann- og avløp 482 94 466
2. Michael Wærnes Prosjekt-/byggeleder - veg 475 11 325
3. Even Buvarp Helsingen Avd. ingeniør - vann og avløp 419 28 963
4. Torbjørn Høyen Teknisk sjef 908 39 041
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Politi 02 800
Tannlegevakt 800 41 101
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Veterinærvakt 742 85 000
Øyeblikkelig hjelp Ambulanse/lege 113