Anne Finseth er enhetsleder for helse og familie. Hun er utdannet barnevernspedagog (2005), og har senere tatt videreutdanning innenfor personal og ledelse (2019).

Anne har jobbet innen kommunalt barnevern som personalkonsulent/team-leder i Gjøvik, Steinkjer og Indre Namdal. Hun har også vikariert som fagleder for flyktningetjenesten i Overhalla, og vært avdelingsleder for avdelingen for enslige mindreårige flyktninger i Namsos. Videre jobbet hun i halvannet år som personalkonsulent i Namsos kommune før oppstart hos oss i april.

Anne er oppvokst i Overhalla, og er nå bosatt her med sine to barn.
 

Geir Rasmussen er enhetsleder for bo- og miljøtjenesten. Han er utdannet vernepleier (2004), og har tidligere jobbet i Lonet avlastningsbolig, og hatt lederansvar på Mørkvedtunet og i Sør omsorgsboliger i Namsos.

Geir er oppvokst på Nord-Statland, og har bodd på Skage siden 2009. Han har også to barn.
 

Vi ønsker begge våre enhetsledere lykke til med ansvarsfulle oppgaver, og velkommen på laget!