Det er viktig å understreke at smitteverntiltakene fortsatt opprettholdes, og at de generelle anbefalingene fortsatt gjelder.

Takk for deres innsats i å hindre smittespredning!

Mer informasjon om koronasituasjonen:

Nyhetsside om korona i Overhalla
Status antall smittede