Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelle lenker

Stortinget

Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen. Stortinget er også en viktig arena for politisk debatt.

Regjeringen

Kommunal- og regionaldepartementet sender 10 ganger i året ut et elektronisk nyhetsbrev, "Kommunalnytt", med oppdatert informasjon og nyheter innen kommuneøkonomi, kommunejuss, fornying, valg og lokaldemokrati.

Landssammenslutninga av Vasskraftkommuner (LVK)

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i saker om kraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral - og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging.

1