BANEDAGBOK GIMLEHALLEN - Oversikt over handballkamper lørdager og søndager!

Fellesreglement for utleie av lokaler i kommunale bygg i Overhalla kommune (DOC) (PDF)

Prisliste - leie av idrettshall og samfunnsdel mv pr. 1.1.2020

Som et folkehelsetiltak har kommunestyret 18.12.18, vedtatt GRATIS hall-leie for barn og ungdom fra 19 år og yngre! 

MERK: 

Tilbudet gjelder alle utleielokaler som Overhalla kommune disponerer. Bestemmelsene gjelder for frivillige lag og foreninger som er registrert i Overhalla kommune.

Dette gjelder derimot ikke dersom det leies for kommersielle arrangement eller private som barnebursdager e.l. Øvrige som ønsker å leie skal betale i henhold til regulativ.

 

GIMLE                                                             SATSER:

Utleielokale prisgrunnlag Frivillige/lag og foreninger Private aktører Kommersielle aktører
Hele idrettshallen per time 320 630 1275
2/3 per time 210 420 830
1/3 per time 105 210 415
Garderobe per time 105 210 420
Kjøkken per gang 105 210 420
Samfunnssal per gang 160 320 640
Kjøkken/restaurant per gang 210 420 840
Samfunnssal/kjøkken og restaurant per arrangement* 2600 5300 7950
Skytebane per mnd 1775 1775 1775
Samfunnshus og idrettshall per arrangement (fre-søn) 5330 10560 15785
Samfunnshus og idrettshall per dag fre/lør/søn 2110 4225 6355
         

*)Arrangement defineres som tilstelninger med påmeldte deltakere. Et arrangement kan vare over en helg så lenge det er de samme deltagerne alle dagene. Er det nye deltakere neste dag er det et nytt arrangement, dvs. et nytt arrangement som skal betales for.
Oppgitte priser tas opp til vurdering hvert år ved budsjettbehandlingen, sist vedtatt 18.12.18.

Utleie:
Ønsker du å leie en eller flere av fasilitetene tar du fortrinnsvis kontakt med Torunn E. Grønnesby ved Servicesenteret. 
Telefon 976 60 648, eller e-post.

Eventuelt: Julie Brucker på telefon 911 79 348, eller e-post