Reservert - Privat selskap

+ kjøkken

Arrangør: NILS R. OPDAL
: Gimle
Tid: lørdag 8. mai
Samfunnsal m/scene