Hva går pengene til?

I 2020 skal Norges befolkning få bli med på et krafttak for verdens hav, dyr og mennesker.

Gjennom prosjektet "Vann uten plast redder liv" skal WWF angripe kildene til verdens enorme problemer med marin forsøpling. Det skal skje gjennom målrettede tiltak i ulike storbyer i Vietnam, Thailand, Filippinene og Indonesia, hvor et av de viktigste virkemidlene vil være å etablere bedre avfallshåndtering. Manglende kontroll på søppel er nemlig hovedårsaken til all plasten som slippes ut i havet.

Her kan du lese mer om tradisjonen med TV-aksjon.

Hvordan kan du bidra?

Hvis du ønsker å melde deg som bøssebærer, send epost til: postmottak@overhalla.kommune.no eller ring på 74 28 00 00. Sekretær for TV-aksjonen er Torunn Grønnesby.

Hvis du ikke har anledning til å gå med bøsse kan du likevel bidra, se: www.blimed.no.