Følg med på ordførerens kalender

En krevende vår har blitt til en litt mindre krevende sommer og høst. Et nytt verdensomspennende virus preger også Overhalla etter at hele landet stengte ned 12. mars. Fra da av fikk vi lære oss nye hygienerutiner, hilseformer og ikke minst ble skoler, barnehager og helseinstitusjoner stengt. Dette er en situasjon som vil vedvare.

Overhalla kommune som arbeidsplass og samfunn, har i likhet med alle andre kommuner opplevd en spesiell vår der kommunehus og andre arbeidsplasser formelig var tømt for ansatte, men hjemmekontor og møter på nett ble raskt en realitet.

Våre elever hadde for noen år siden fått lesebrett, og skolen fikk derfor en mulighet til å drive en spennende, digital hjemmeskole. Utfordringen var og er nettilgang over hele kommunen, men dette jobbes det kontinuerlig med.

Den administrative og politiske ledelsen i kommunen holdt tak i utfordringene etter hvert som de dukket opp utover våren. En pandemi av denne dimensjonen var ikke forutsett i våre kriseplaner, men kriseledelsen i Overhalla har god trening med flere reelle hendelser, og denne erfaringen har kommet godt med i situasjonen vi har hatt og delvis har enda.

Koronasituasjonen som totalt forandret vår hverdag, og som fortsatt vil prege vårt samfunn, er blitt møtt av løsningsorienterte ansatte, elever, brukere og pårørende. All honnør til alle som har bidratt til å begrense smitten, og som har vernet om våre mest risikoutsatte innbyggere!

Næringslivet har også kjent på ei krevende tid der nye smitteverntiltak har preget virksomhetene. For enkelte aktører har ei nedstengning vært en realitet, og forhåpentligvis har Regjeringens tiltakspakker gitt delvis økonomisk kompensasjon.

Kommunestyret er blitt holdt løpende orientert om situasjonen i vår kommune, mens formannskapet har oftere enn vanlig hatt møter for orienteringer og beslutninger innenfor hasteparagraf på vegne av kommunestyret. Fra mai har de fleste møtene blitt avholdt som planlagt, men kommunestyremøtene er på grunn av krav til møteromstørrelse blitt avholdt på lemmen på Haugum gård. Denne plasseringen vil bli videreført utøver høsten og vinteren, og det blir lagt til rette for streaming for å holde åpne møter.

Kommunens ordinære drift er blitt påvirket av covid-19. Prosessen med Kommuneplanen er kommet igang igjen, men enkelte byggeprosjekter er forsinket. En utvidet og forbedret Ranemsletta barnehage er tatt i bruk igjen i august. 18 nye omsorgsboliger skal stå ferdig på nyåret ved helsesenteret, og oppstart av nye Hunn skole skal kunne skje før jul. I tillegg skal nytt varme-, og ventilasjonsanlegg monteres i rådhuset, noe som betyr at alle ansatte må ut av huset og over i midlertidige kontorlokaler i Barlia fra september og i noen måneder.

Vi har dette året hatt en bratt digital læringskurve. Et eget digitaliseringsprosjekt for helse fikk raskt rigget i stand ei nettbasert besøksløsning på våre helseinstitusjoner og nye konsultasjonsmetoder via skjerm.

Prosjektet «Ung i Overhalla» har også opplevd endringer og tar stadig i bruk aktuelle plattformer og løsninger i dialog med og mellom ungdommer. Nye resultater fra ung-data viser at god og langsiktig jobbing tverrfaglig gir forbedra resultater.

Fiberbredbåndsutbygging i Overhalla er ikke en kommunal oppgave, men et samla kommunestyre ønsker å bidra i utbygginga som foregår med å bevilge betydelige summer for å dekke en kommunal andel. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune og utbygger er i full gang med å sikre næringsliv og husstander best mulig infrastruktur i form av fiberoptisk nett. Alle deler av kommunens husstander er kartlagt og vil områdevis bli lagt ut på nye anbud framover.
Så langt har vi fått gjennomført flere prosjekter som tilsvarer omkring 650 husstander. Vi er ikke ferdige og vil jobbe på videre mot målet om 100% dekning! 

Denne sommerferien ble  kortreist for de aller fleste av oss. Det ga oss en ny og spennende oppdagelse. 
Jeg oppfordrer igjen til å oppsøke det som tidligere har vært nedprioritert, eller rett og slett er oversett i din egen nærhet. Du vil ganske sikkert bli overrasket!

Ta i bruk høsten med en oppdagelsesferd i egen kommune eller i hele Namdalen, men husk fortsatt å holde avstand, ha god håndhygiene og hoste eller nyse i albuekroken.

God fornøyelse!


Med hilsen

Per Olav Tyldum
Ordfører

 

Kontakt:

Ordfører Per Olav Tyldum (Sp), tlf 482 26 334 e-post
Varaordfører Johan Tetlien Sellæg (Sp), tlf 948 30 088

 

Aktuelt:


Per Olav Tyldum (SP) ble 17. oktober 2011 første gang valgt som ordfører i Overhalla kommune. 19. oktober 2015 ble han gjenvalgt for perioden 2015-2019, og 9. september 2019 ble han gjenvalgt for perioden 2019-2023.