Her vil vi gi mer informasjon om prosessen som kommunen har igangsatt.

I slike prosjekter er det viktig å få innspill fra næringsdrivende, lag og foreninger, beboere og velforeninger. 

Vi ønsker derfor velkommen til en informativ kveld med god dialog.

Møtet holdes i Horisonten (Overhalla barne- og ungdomsskole). Møtet er åpent for alle som ønsker å delta.

Gratis kaffe og enkel servering.

Se arrangement på Facebook


Aktuelt
Mer om stedsutvikling i Overhalla