PROGRAM:

  • Digital rettferdighet for alle aldre v/Beate Galguften Aunet
  • Kaffe og matservering
  • Musikk v/Lee Kids, allsang og mulighet for dans
  • Det blir loddsalg med gevinster levert av Næringslivet i Overhalla (vi legger opp til at en kan benytte vipps i tillegg til kontanter).

Arrangementet er gratis, hvis noen trenger skyss - ta kontakt med leder Otto Moa på telefon: 90631032 (innen 19. oktober).

Det blir montert teleslynge.

Eldrerådet ønsker dere velkommen !