Bruk av vann

Når temperaturen stiger, øker også behovet for vann. Vi ser at mange ønsker å benytte vann, både til bading, vannlek og vanning. Selv om det er nok vann i vannkilden må vi tenke på vannforbruket.

Renseanlegg, ledningsnett og høydebasseng er ikke dimensjonert for at alle skal ha et høyt forbruk samtidig. Vi ber alle om å forsøke å redusere unødvendig bruk av vann i de varmeste dagene.

Hvorfor er det viktig?

Vannbehandlingsanleggene våre klarer ikke å produsere vann fort nok, og ledningskapasiteten i enkelte områder er ikke tilstrekkelig for et så stort forbruk. Hvis forbruket fortsetter, kan enkelte deler av kommunen få lavt trykk og i verste fall miste vannet. Det kan få store konsekvenser for brannvesenet ved at de ikke får nok vann til slokking.

Foreløpig er det ikke nødvendig å begrense annet enn hagevanning med spreder og vanning med svetteslange eller dryppvanning. Utenom hagevanning kan en bruke vann som normalt. En familie på 4 bruker gjennomsnitt ca. 500-600 liter vann per døgn. En hagespreder i 1 time tilsvarer et vannforbruk på 1000 liter, altså 2 ganger normalt husholdningsforbruk.

Her er våre vanningstips til deg:

  • Unngå vannspreder. Gressplener er som regel robuste og tåler tørke.
  • Unngå å vanne midt på dagen. Er det solskinn vil vannet fordampe og det kan føre til sviskader på planter og gress. Vann heller på kvelden.
  • Ved eventuelt langvarig tørke kan plenen få ei skikkelig «rotbløyte» (tilsvarende 2–3 cm med vann). Sjelden vanning gir hardfør plen med dypt rotsystem. Dermed vil plenen bli bedre rustet mot uttørking.
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.
  • Blomster bør du gi vann regelmessig.
  • Dekk jorda! Gressklipp, bark eller liknende holder på fuktigheten i jorda.
  • Ta vare på regnvann i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster.
  • Andre aktiviteter som bilvask, vask av husfasade og liknende bør ikke gjøres ved lav vannkapasitet.
  • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet.

Følger du disse rådene bidrar du til god kapasitet og sikker vannforsyning.