Denne utvidelsen gjelder fra og med innbyggere i gruppe 8, altså personer under 65 år.