Alle som har blitt testet for korona kan selv finne svaret på koronatesten på Helsenorge.no, så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får svaret via kjernejournal.

 

Svar på testen finner du her