• Du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan medføre skogbrann.
  • Det er du som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Bålet må ha god avstand til bebyggelse og vegetasjon.
  • Ikke tenn bål om det er sterk vind.
  • Ha slokkemiddel lett tilgjengelig, bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det.
  • Forlat aldri bålplassen før bålet er helt slokket.