Les og last ned saklisten til formannskapet her.

Saksliste

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 78/20

Overhalla Pizzeria - Søknad om utvidet skjenkebevilling og dispensasjon fra reguleringsplan

 

PS 79/20

Brøndbo Holding AS - Forespørsel om vederlagsfri bruk av tilleggstomt på Skage industriområde

 

PS 89/20 Temaplan for naturmangfold