Tiltaket innebærer riving og ombygning av eksisterende bygg, i tillegg til bygging av nye skolelokaler/ny flerbrukshall. 
 
Nye Hunn skole er planlagt ferdigstilt til nytt skoleår i august 2022.