Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Med arrangement menes:

  1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper
  2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver
  3. andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Inntil videre er arrangementer med flere enn 200 personer forbudt. Det vil ikke åpnes for arrangementer med over 500 personer før tidligst 1.september.

mer informasjon se folkehelseinstituttet

For private arrangementer gjelder fortsatt regelen om ikke å samle mer enn 20 personer