Program:

  • Advokat Øystein Mørkved kommer og informerer om temaet arverett
  • Fysioterapeut Maia Skaret Engblom holder et innlegg om trening
  • Sang om musikk ved Seniorkoret og allsang
  • Undervegs i programmet blir det kaffe og matservering
  • Loddsalg med gevinster fra næringslivet i Overhalla

Arrangementet er gratis, hvis noen trenger skyss, ta kontakt med leder Asbjørn Hagerup
på telefon: 95831154.

Det blir montert teleslynge.

Velkommen!