Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 23/19

Tilslutning til Trøndersk matmanifest
Vedlegg:

  1. Tilslutingsdokument Trøndersk matmanifest

 

PS 24/19

Justering av vedtekter for Lakseutvalget for Namsenvassdraget
Vedlegg:

  1. Forslag til justerte vedtekter

 

PS 25/19

Søknad om støtte til utvidet drift i Gammelstua barnehage.
Vedlegg:

  1. Søknad datert 30.1.19 fra Gammelstua Friluftsbarnehage

 

PS 26/19

Deltakelse i prosjektet SI 2.0 med Skogmo Industripark.
Vedlegg:

  1. Prosjektplan SI 2.0 - revidert 190401