Det er skiltet omkjøring om fv. 7050 om Reinbjør. Mulig omkjøring er også Sørsivegen fv. 7040 Spillum - Ranem - E6 Grong.

På dagtid er Meosen bru regulert med trafikklys.

Totalvekt på brua er fortsatt nedsatt til 50 tonn. Dette gjelder hele døgnet fram til arbeidet er utført.


Informasjon fra Statens vegvesen.