Frist for å levere inn lister til kommunestyrevalget er: 1.april 2019 kl. 12.00. Frist for å tilbakekalle listeforslag er 23. april kl. 12.00.

Innleverte lister utlagt til offentlig ettersyn etter valglovens § 6-6:

Valgstyret skal innen den 1. juni vedta om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. Se valgloven kapittel 6 og valgforskriften kapittel 3 om du ønsker mer informasjon om listeforslag og behandlingen av disse.

Godkjente listeforslag 14.5.2019


Les mer om valg her