Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform, og kommunenes oppgave har vært å utrede muligheter for sammenslåing med andre kommuner, eller om de fortsatt ønsker å stå alene. Regjeringen har satt seg mål om å gjøre de nødvendige vedtakene om kommunesammenslåinger våren 2017, noe som kan gi nye kommunegrenser fra 2020.