Utvalg 
August September Oktober November Desember
Formannskapet
26.* 11.(Valgstyremøte)   5. 3.
Kommunestyret
  3. 22.** 19. 17.
Folkevalgtopplæring       14.-15.  

Møtene i Formannskapet og Kommunestyret starter kl. 12.00.

Kommune- og fylkestingsvalg 9. september. Det blir ikke endelig valgoppgjør før 10.9. etter kl. 17.00. Underskrift av valgprotokoll skjer i valgstyremøte den 11.9. kl. 08.00.

* Mandag
** Konstituerende møte nytt kommunestyre.