Når blir systemet brukt?

Tjenesten er integrert med et kartsystem som gjør at kommunen raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område i løpet av kort tid. Varsling 24 vil bli benyttet til å sende ut viktig informasjon om hendelser i kommunen, for eksempel ved stenging av kommunal vannforsyning, ledningsbrudd, stengte veier, evakuering, ras og flomsituasjoner og lignende.
 

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

  1. www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon er et felles nasjonalt kontaktregister. Vi anbefaler at du legger inn både mobiltelefon og e-postadresse, da alle henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. 
  2. www.varslemeg.no er et tilleggsregister som du kan registrere deg i dersom du ønsker å motta varsler for en annen adresse enn din registrerte bostedsadresse (barn på hybel, foreldre i egen bolig, for eksempel). Velg "Tilleggsoppføring" på denne nettsiden for å legge inn andre adresser/nummer du ønsker varsling på.
     

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på www.varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".