Lokalsamfunn med MOT er en helhetsmodell som synliggjør at MOT er mye mer enn et program. For å støtte ungdom best mulig i en viktig identitetsperiode har MOT utviklet en egen filosofi som kan hjelpe ungdom til å bli mer modig og se seg selv i en større sammenheng.
Som Lokalsamfunn med MOT er målet å bidra til at våre ungdommer tar bevisste valg og tror på egne krefter, samt å skape et varmt og trygt miljø der ungdom gjør hverandre verdifulle, og forskjeller aksepteres. MOTs Visjon er et varmere og tryggere oppvekstmiljø.

 

Kontaktpersoner i Overhalla:

MOT-koordinatoren i Overhalla kommune er Dan Kåre Finvold (e-post)

Overhalla kommune har vi i dag 4 dyktige og engasjerte MOT-coacher ved OBUS. Det er Randi Mo Lilleberre og Eva Kristin Grønnesby som gjennom MOTs skolebesøk og holdningsarbeid bidrar til å gi ungdom verktøy til å gi positiv energi til seg selv og sine omgivelser. 
 

Mer om MOT:

Les mer om MOT på deres nettsted
Se videoer fra foredrag v/Eskil Skarland om MOT-arbeid i Overhalla - oktober 2012
Les mer om rusforebyggende arbeid i Overhalla kommune