Hver tirsdag og fredag mellom kl. 12.00 og frem til kl. 16.00 er det turistinformasjon på SPAR Overhalla v/G-sport i Overhalla sentrum.

For turistinformasjon utenom disse åpningstidene, ring turistkontoret i Midtre Namdal på tlf. 74 22 66 04.

Touristinformation for Overhalla på SPAR Overhalla/G-sport.

Open:    Tuesday    12.00 - 16.00
               Friday         12.00 - 16.00

You can also call Touristoffice in Midtre namdal, telephone 74 22 66 04.

Nettsted med turistinformasjon om Overhalla: http://www.overhallainfo.no/

For mer informasjon om mulighetene for gode opplevelser i Overhalla og Namdalen forøvrig, anbefaler vi brosjyren Sommer i Namdalen.