Økoløft   logo

 

 


Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) etablerte det toårige samarbeidsprosjektet "Økoløft i kommuner". Den økonomiske rammen er på 20 mill. kroner for 2008 og 2009. Statens landbruksforvaltning (SLF) har ansvar for gjennomføringen av prosjektet.

Bakgrunnen for prosjektet er målsettingene i Soria Moriaerklæringen hvor Regjeringen satte som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2015.

Overhalla kommune deltar i Økoløft-prosjektet med storkjøkkenet ved Overhalla Helsesenter, samt Skage barnehage og Ranemsletta barnehage. Målsettingen var å øke forbruket av økologisk mat. 

Debio-godkjent storkjøkkenKommunens storkjøkken ble som ett av få institusjonskjøkken i landet Debio-godkjent i oktober 2009. Dette innebærer at kjøkkenet har lov til å produsere, servere og selge økologiske matretter.

Fosnes kommune deltar også i prosjektet.

Les mer om Økoløft-prosjektet på Miljø- og landbruksforvaltningens hjemmesider

Dokumenter i prosjektet: