Kontakt oss

Kommunen har tre privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd, to på Skage og en på Ranemsletta. De øvrige i hele tjenesten har tilhold ved Overhalla Helsesenter. 


Tjenester 

Ergoterapi
Fysioterapi
Hjelpemidler


Våre oppgaver