Her er de nye kommunestyremedlemmene:

 

Det norske Arbeiderparti
Valgte representanter: Født
Prestvik, Ragnar   1955
Jensen, Kjersti   1978
Engblom, Mai-Kristin S   1979
Hagerup, Asbjørn Lorents   1948
Lande, Erlend   1973
Opdal, Bernt Harald   1957
Opdal, Anniken   1992
Sagvik, Hild-Sissel   1985
Vara:
Mevassvik, Elin May Halsen   1943
Selnes, Astrid M Brøndbo   1965
Vollan, Knut Hermann   1943
Vollan, Anne-Lise Grande   1947
Julsrud, Tom-Arve   1959
Jenssen, Lasse   1952
Skogmo, Jann Oluf   1948
Antonsen, Hallvard   1957
Wennevik, Annie Helene   1952
Senterpartiet
Valgte representanter: Født
Tyldum, Per Olav   1964
Sellæg, Johan Brøndbo T   1976
Asbøll, Anlaug Sellæg   1970
Tødås, Hilde   1977
Mo, Grete   1973
Ristad, Trond Petter   1974
Glømmen, Lene Lervik   1981
Flåtter, Knut Thorvald   1953
Vara:
Solum, Sverre Petter Fløan   1990
Moa, Eivind   1981
Tømmerås, Tone   1968
Opdal, Tommy   1989
Lestum, Trude Ellinor   1972
Lindsetmo, Anita   1979
Espenes, Vidar   1965
Fossland, Merete   1971
Aunet, Bjørg Helene Steen   1959
Øyesvold, Marianne   1975
Hagerup, Anne Ovidie   1969
Framskrittspartiet
Valgte representanter: Født
Flått, Jan Ståle Viken   1982
Vannebo, Ove   1965
Ottesen, Kjell Harald   1950
Vara:
Paulsen, Stig Morten   1979
Bjørgum, Tor-Arne   1982
Nordfjellmark, Tore   1968
Bjørkli, Simen   1992
Dahl, Kai Rune Lian   1988
Persson, Kai Inge   1977
Sosialistisk Venstreparti
Valgte representanter: Født
Strøm, Ronny   1971
Vara:
Gregersen, Ann   1959
Risvik, Arne   1948
Klykken, Ingrid S Unstad   1955
Ferstad, Aase   1959
Høyre
Valgte representanter: Født
Kyllo, Jan Ivar   1980
Vara:
Aunet, Jo Morten   1960
Faksdal, Elisabeth K   1972
Galguften, Arne Magne   1965
Brøndbo, Eskil   1970

Det nye kommunestyret skal konstituere seg 17. oktober.